Υπηρεσίες

 • Ανακαινίσεις χώρων 
 • Υδραυλικές εργασίες
 • Συντηρήσεις ηλιακών
 • Επισκευές βρύσεων 
 • Τοποθέτηση καλοριφέρ
 • Τοποθέτηση φίλτρων νερού 
 • Αποφράξεις
 • Συντηρήσεις αποχετεύσεων
 • Μηνιαίες συντηρήσεις 
 • Τοποθέτηση ηλιακών
 • Τοποθέτηση θερμοσίφωνα
 • Τοποθέτηση βρύσεων
 • Συντηρήσεις ηλιακών 
 • Συντηρήσεις Θερμοσιφώνων